+30 22530 24100

Επικοινωνία

Κατάστημα Καλλονής: 22530 29270 - 24100 - 23275, Υποκατάστημα Λάρσος: 22510 93000

Για Τηλεφωνικές παραγγελίες καλέστε στο
MontBlanc
0
Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.
hero background

Κατάστημα

Signum 26,7/6,7 WG

BASF
Μυκητοκτόνο μίγμα της δραστικής ουσίας pyraclostrobin που ανήκει στην ομάδα των QoIs και της δραστικής ουσίας boscalid πουανήκειστηνομάδατωνκαρβοξαμιδικών. (26.7 % β/β Boscalid + 6.7 % β/β Pyraclostrobin )

Σύγκρινε
SKU: 02.02.094
Κατασκευαστής:
Brands
 • Περιγραφή Προϊόντος

  Signum 26,7/6,7 WG (26.7  % β/β  Boscalid  + 6.7  % β/β  Pyraclostrobin)

  Τρόπος δράσης
  Το SIGNUM είναι μυκητοκτόνο μίγμα της δραστικής ουσίας pyraclostrobin που ανήκει στην ομάδα των QoIs (στρομπιλουρινών) και της δραστικής ουσίας boscalid που ανήκει στην ομάδα των καρβοξαμιδικών. Το pyraclostrobin παρεμποδίζει την κυτταρική αναπνοή στη θέση Qo του συμπλόκου ΙΙΙ της αναπνευστικής αλυσίδας και εμφανίζει διελασματική κίνηση, ενώ το boscalid παρεμποδίζει την κυτταρική αναπνοή αλλά σε διαφορετική θέση δράσης (σύμπλοκο ΙΙ) και εμφανίζει διασυστηματική κίνηση. Το SIGNUM παρεμποδίζει την βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και τη σποριογέννεση εμφανίζοντας προληπτική και θεραπευτική δράση. Ψεκασμοί καλύψεως της επιφάνειας μέχρις απορροής.
  Ουδέτερη ζώνη
  Να εφαρμόζεται το SIGNUM 26.7/6.7 WG προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών και όχι θεραπευτικά. Να εφαρμόζεται το SIGNUM 26.7/6.7 WG σε εναλλαγή με προϊόντα από άλλες ομάδες με διαφορετικό τρόπο δράσης. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2-3 ανάλογα με την καλλιέργεια.
  Καλλιέργεια / εχθρός ή ασθένεια

  Καλλιέργειες:  Καρότο, Κερασιά, Μαρούλι υπαίθρου, Πιπεριά θερμοκηπίου, Πιπεριά υπαίθρου, Σπαράγγι, Τομάτα θερμοκηπίου, Τομάτα υπαίθρου, Φράουλα θερμοκηπίου

  Καλλιέργεια / εχθρός ή ασθένεια (…η λίστα ανοίγει και κλείνει από το βέλος που βρίσκεται δεξιά)
  Καρότο
  Λεπτομέρειες
  1.Όταν είναι παρόντα και τα δύο παθογόνα να χρησιμοποιείται η μεγαλύτερη δόση – 2.Οι υψηλότερες δόσεις να χρησιμοποιούνται σε μεγάλη ένταση προσβολής – 3.Οι εφαρμογές πρέπει να γίνονται προληπτικά και όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών
  Φάσμα δράσης Αποτελεσματικότητα Δόση Χρόνος και αριθ. εφαρμογών Καλλιεργητική περίοδος Παρατηρήσεις Pre-harvest interval Αρ. εφαρμογών
  Αλτερναρίωση (Alternaria dauci) 75 γρ./100 λίτρα νερό Κατά την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος (BBCH 41-48). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών 2, με μεσοδιαστήματα 10-14 ημερών. 14 μέρες
  Ωίδιο (Erysiphe heraclei) 100 γρ./100 λίτρα νερό Κατά την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος (BBCH 41-48). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών 2, με μεσοδιαστήματα 10-14 ημερών. 14 μέρες
  Κερασιά
  Λεπτομέρειες
  1.Όταν είναι παρόντα και τα δύο παθογόνα να χρησιμοποιείται η μεγαλύτερη δόση – 2.Οι υψηλότερες δόσεις να χρησιμοποιούνται σε μεγάλη ένταση προσβολής – 3.Οι εφαρμογές πρέπει να γίνονται προληπτικά και όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών
  Φάσμα δράσης Αποτελεσματικότητα Δόση Χρόνος και αριθ. εφαρμογών Καλλιεργητική περίοδος Παρατηρήσεις Pre-harvest interval Αρ. εφαρμογών
  Μονίλια (Monilinia laxa) 60-75 γρ./στρέμμα Από την έναρξη της άνθισης μέχρι την πτώση των πετάλων (BBCH 60-71). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών 3, με μεσοδιαστήματα 7-10 ημερών. 7 μέρες
  Μαρούλι υπαίθρου
  Λεπτομέρειες
  1.Όταν είναι παρόντα και τα δύο παθογόνα να χρησιμοποιείται η μεγαλύτερη δόση – 2.Οι υψηλότερες δόσεις να χρησιμοποιούνται σε μεγάλη ένταση προσβολής – 3.Οι εφαρμογές πρέπει να γίνονται προληπτικά και όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών
  Φάσμα δράσης Αποτελεσματικότητα Δόση Χρόνος και αριθ. εφαρμογών Καλλιεργητική περίοδος Παρατηρήσεις Pre-harvest interval Αρ. εφαρμογών
  Σκληρωτίνια (Sclerotinia scleotiorum) 120-150 γρ./100 λίτρα νερό Στην περίοδο της έντονης ανάπτυξης της καλλιέργειας (BBCH 33-47). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών 2, με μεσοδιαστήματα 7-10 ημερών. 14 μέρες
  Βοτρύτης (Botrytis cinerea) 120-150 γρ./100 λίτρα νερό Στην περίοδο της έντονης ανάπτυξης της καλλιέργειας (BBCH 33-47). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών 2, με μεσοδιαστήματα 7-10 ημερών. 14 μέρες
  Πιπεριά θερμοκηπίου
  Λεπτομέρειες
  1.Όταν είναι παρόντα και τα δύο παθογόνα να χρησιμοποιείται η μεγαλύτερη δόση – 2.Οι υψηλότερες δόσεις να χρησιμοποιούνται σε μεγάλη ένταση προσβολής – 3.Οι εφαρμογές πρέπει να γίνονται προληπτικά και όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών
  Φάσμα δράσης Αποτελεσματικότητα Δόση Χρόνος και αριθ. εφαρμογών Καλλιεργητική περίοδος Παρατηρήσεις Pre-harvest interval Αρ. εφαρμογών
  Βοτρύτης (Botrytis cinerea) 100-150 γρ./100 λίτρα νερό Από την έναρξη της άνθισης έως την ωρίμανση των καρπών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών 3, με μεσοδιαστήματα 7-10 ημερών. 3 μέρες
  Ωίδιο (Leveilulla taurica) 100-150 γρ./100 λίτρα νερό Μετά τη μεταφύτευση με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών 3, με μεσοδιαστήματα 7-10 ημερών. 3 μέρες
  Πιπεριά υπαίθρου
  Λεπτομέρειες
  1.Όταν είναι παρόντα και τα δύο παθογόνα να χρησιμοποιείται η μεγαλύτερη δόση – 2.Οι υψηλότερες δόσεις να χρησιμοποιούνται σε μεγάλη ένταση προσβολής – 3.Οι εφαρμογές πρέπει να γίνονται προληπτικά και όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών
  Φάσμα δράσης Αποτελεσματικότητα Δόση Χρόνος και αριθ. εφαρμογών Καλλιεργητική περίοδος Παρατηρήσεις Pre-harvest interval Αρ. εφαρμογών
  Βοτρύτης (Botrytis cinerea) 100-150 γρ./100 λίτρα νερό Από την έναρξη της άνθισης έως την ωρίμανση των καρπών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών 3, με μεσοδιαστήματα 7-10 ημερών. 3 μέρες
  Ωίδιο (Leveilulla taurica) 100-150 γρ./100 λίτρα νερό Μετά τη μεταφύτευση με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών 3, με μεσοδιαστήματα 7-10 ημερών. 3 μέρες
  Σπαράγγι
  Λεπτομέρειες
  1.Όταν είναι παρόντα και τα δύο παθογόνα να χρησιμοποιείται η μεγαλύτερη δόση – 2.Οι υψηλότερες δόσεις να χρησιμοποιούνται σε μεγάλη ένταση προσβολής – 3.Οι εφαρμογές πρέπει να γίνονται προληπτικά και όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών
  Φάσμα δράσης Αποτελεσματικότητα Δόση Χρόνος και αριθ. εφαρμογών Καλλιεργητική περίοδος Παρατηρήσεις Pre-harvest interval Αρ. εφαρμογών
  Σκωρίαση (Puccinia asparagi) 75-100 γρ./100 λίτρα νερό Από την έναρξη της άνθισης μέχρι τη γήρανση του υπέργειου τμήματος (BBCH 51-91). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών 3, με μεσοδιαστήματα 10-15 ημερών. N.A. (>120 μέρες)
  Τομάτα θερμοκηπίου
  Λεπτομέρειες
  1.Όταν είναι παρόντα και τα δύο παθογόνα να χρησιμοποιείται η μεγαλύτερη δόση – 2.Οι υψηλότερες δόσεις να χρησιμοποιούνται σε μεγάλη ένταση προσβολής – 3.Οι εφαρμογές πρέπει να γίνονται προληπτικά και όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών
  Φάσμα δράσης Αποτελεσματικότητα Δόση Χρόνος και αριθ. εφαρμογών Καλλιεργητική περίοδος Παρατηρήσεις Pre-harvest interval Αρ. εφαρμογών
  Ωίδιο (Leveilulla taurica) 100-150 γρ./100 λίτρα νερό Μετά τη μεταφύτευση με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών 3, με μεσοδιαστήματα 7-10 ημερών. 3 μέρες
  Βοτρύτης (Botrytis cinerea) 100-150 γρ./100 λίτρα νερό Από την έναρξη της άνθισης έως την ωρίμανση των καρπών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών 3, με μεσοδιαστήματα 7-10 ημερών. 3 μέρες
  Τομάτα υπαίθρου
  Λεπτομέρειες
  1.Όταν είναι παρόντα και τα δύο παθογόνα να χρησιμοποιείται η μεγαλύτερη δόση – 2.Οι υψηλότερες δόσεις να χρησιμοποιούνται σε μεγάλη ένταση προσβολής – 3.Οι εφαρμογές πρέπει να γίνονται προληπτικά και όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών
  Φάσμα δράσης Αποτελεσματικότητα Δόση Χρόνος και αριθ. εφαρμογών Καλλιεργητική περίοδος Παρατηρήσεις Pre-harvest interval Αρ. εφαρμογών
  Βοτρύτης (Botrytis cinerea) 100-150 γρ./100 λίτρα νερό Από την έναρξη της άνθισης έως την ωρίμανση των καρπών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών 3, με μεσοδιαστήματα 7-10 ημερών. 3 μέρες
  Ωίδιο (Leveilulla taurica) 100-150 γρ./100 λίτρα νερό Μετά τη μεταφύτευση με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών 3, με μεσοδιαστήματα 7-10 ημερών. 3 μέρες
  Φράουλα θερμοκηπίου
  Λεπτομέρειες
  1.Όταν είναι παρόντα και τα δύο παθογόνα να χρησιμοποιείται η μεγαλύτερη δόση – 2.Οι υψηλότερες δόσεις να χρησιμοποιούνται σε μεγάλη ένταση προσβολής – 3.Οι εφαρμογές πρέπει να γίνονται προληπτικά και όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών
  Φάσμα δράσης Αποτελεσματικότητα Δόση Χρόνος και αριθ. εφαρμογών Καλλιεργητική περίοδος Παρατηρήσεις Pre-harvest interval Αρ. εφαρμογών
  Βοτρύτης (Botrytis cinerea) 135-150 γρ./100 λίτρα νερό Από την έναρξη της άνθισης μέχρι την ωρίμανση των καρπών (BBCH 61-89). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών 3, με μεσοδιαστήματα 5-7 ημερών. 3 μέρες
  Ωίδιο (Sphaerotheca macularis) 75-100 γρ./100 λίτρα νερό Από την έναρξη της άνθισης μέχρι την ωρίμανση των καρπών (BBCH 61-89). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών 3, με μεσοδιαστήματα 5-7 ημερών. 3 μέρες

  Για περισσότερς πληροφορίες ανοίξτε τα παρακάτω PDF.

 • Επιπλέον πληροφορίες

  Βάρος 0.0000 kg
  Διαστάσεις 0.0000 x 0.0000 x 0.0000 cm

Παρόμοια Προϊόντα