Εκτύπωση

Μυκητοκτόνα

Ταξινόμηση κατά:     Παρουσίαση #  

Αποτελέσματα 1 - 20 of 129
Acrobat 7,5/66,7 WG

(Κωδικός:02.02.068)

Για τιμή καλέστε στο 22530 29270
Acrobat 7,5/66,7 WG
Μίγμα δύο μυκητοκτόνων, του dimethomorphμυκητοκτόνουμεαποπλαστική κίνηση και του mancozeb μυκητοκτόνου με προληπτική δράση(7.0 β/βDimethomorph + 66.0 % β/β Mancozeb)
[Λεπτομέρειες προϊόντος...]

Acylon Gold Combi 45 WG

(Κωδικός:01,01,001)

Για τιμή καλέστε στο 22530 29270
Acylon Gold Combi 45 WG
Δραστική ουσία: folpet 42% metalaxyl-M 5% Μείγμα μυκητοκτόνων (ενός διασυστηματικού και ενός επαφής) με προστατευτική δράση.
[Λεπτομέρειες προϊόντος...]

Aliette 80 WG

(Κωδικός:02.02.001)

Για τιμή καλέστε στο 22530 29270
Aliette 80 WG
(fosetyl-Al 80% β/β Βοηθητικές ουσίες 15,79% β/β ) Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση.
[Λεπτομέρειες προϊόντος...]

ALPER ® WP

(Κωδικός:02.02.048)

Για τιμή καλέστε στο 22530 29270
ALPER ® WP
Μίγμα δύο μυκητοκτόνων, ενός τοπικά διασυστηματικού (cymoxanil) καιενός επαφής (maneb)μεπροληπτική και θεραπευτική δράση cymoxanil (συμοξανίλ) 4% + maneb (μανέμπ) 64%
[Λεπτομέρειες προϊόντος...]

ALPER ®PLUS WG

(Κωδικός:02.02.042)

Για τιμή καλέστε στο 22530 29270
ALPER ®PLUS WG
Μίγμα δύο μυκητοκτόνων, ενός τοπικά διασυστηματικού(cymoxanil) και ενός επαφής (mancozeb), με προληπτική και θεραπευτική δράση. cymoxanil (συμοξανίλ) 4,5% + mancozeb (μανκοζέμπ) 68%
[Λεπτομέρειες προϊόντος...]

Antracol 65 WP

(Κωδικός:02.02.004)

Για τιμή καλέστε στο 22530 29270
Antracol 65 WP
(propineb 65% Βοηθητικές ουσίες: 28,57 % β/β) Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση
[Λεπτομέρειες προϊόντος...]

Antracol 70 WP

(Κωδικός:02.02.005)

Για τιμή καλέστε στο 22530 29270
Antracol 70 WP
(propineb 70% β/β Βοηθητικές ουσίες : 23,08% β/β) Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση
[Λεπτομέρειες προϊόντος...]

Antracol Combi X 65/2 WP

(Κωδικός:02.02.006)

Για τιμή καλέστε στο 22530 29270
Antracol Combi X 65/2 WP
(propineb 65% β/βtriadimenol 2% β/β Βοηθητικές ουσίες: 16,65 % β/β )Μείγμα δύο μυκητοκτόνων, ενός επαφής (propineb) και ενός διασυστηματικού (triadimenol) με προστατευτική δράση,
[Λεπτομέρειες προϊόντος...]

ARMETIL COURE 8 40 WP

(Κωδικός:02.02.130)

Για τιμή καλέστε στο 22530 29270
ARMETIL COURE 8 40 WP
Εγγυημένη Σύνθεση: Metalaxyl 8% β/β Μεταλλικός Χαλκός 40% β/β σε μορφή οξυχλωριούχου χαλκού. Βοηθητικές Ουσίες:20,10% β/β. ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ, Διασυστηματικό με προστατευτική δράση. Εφαρμόζεται με ψεκασμούς καλύψεως στις καλλιέργειες : Αμπέλι, Πατάτα.
[Λεπτομέρειες προϊόντος...]

Atemi 10 WG

(Κωδικός:02.02.022)

Για τιμή καλέστε στο 22530 29270
Atemi 10 WG
Διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των DMIs (υποομάδα τριαζολών) με προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση. (cyproconazole 10% β/β )
[Λεπτομέρειες προϊόντος...]

B.BORDELAISE 20WP

(Κωδικός:02.02.121)

Για τιμή καλέστε στο 22530 29270
B.BORDELAISE 20WP
Χαλκούχο μυκητοκτόνο για Περονόσπορο,Ανθράκνωση,Κυκλοκόνιο, Γλοιοσπόριο,Αλτερνάρια, Σεπτόρια, Κορυφοξήρα,Εξώασκο,Κορύνεο,Φουζικλάδιο, Βακτήρια.((ΒορδιγάλειοςΠολτός 20%)
[Λεπτομέρειες προϊόντος...]

BANJO 500 SC

(Κωδικός:02.02.055)

Για τιμή καλέστε στο 22530 29270
BANJO 500 SC
Μυκητοκτόνο επαφής μεπροστατευτική δράση παρεμποδίζει την παραγωγή ενέργειας στα κύτταρα των παθογόνων με δράση στη λειτουργία της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης. (Fluazinam 50%)
[Λεπτομέρειες προϊόντος...]

Baycor 25 WP

(Κωδικός:02.02.007)

Για τιμή καλέστε στο 22530 29270
Baycor 25 WP
(bitertanol 25% Βοηθητικές ουσίες: 72,98 % β/β) Μυκητοκτόνο
[Λεπτομέρειες προϊόντος...]

Bayfidan 250 EC

(Κωδικός:02.02.002)

Για τιμή καλέστε στο 22530 29270
Bayfidan 250 EC
(triadimenol 25% β/ο Βοηθητικές ουσίες: 74,5% β/β ) Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με δράση προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική
[Λεπτομέρειες προϊόντος...]

Bayfidan 5 WG

(Κωδικός:02.02.008)

Για τιμή καλέστε στο 22530 29270
Bayfidan 5 WG
(triadimenol 5% β/β ) Βοηθητικές ουσίες: 94,64 % β/β Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση
[Λεπτομέρειες προϊόντος...]

Bellis 25,2/12,8 WG

(Κωδικός:02.02.070)

Για τιμή καλέστε στο 22530 29270
Bellis 25,2/12,8 WG
Μυκητοκτόνο για την καταπολέμηση του φουζικλαδίου και του ωιδίου στα μήλα και του φουζικλαδίου και της καστανής κηλίδωσης στα αχλάδια.(25.2 % β/β Boscalid + 12.8 % β/β Pyraclostrobin )
[Λεπτομέρειες προϊόντος...]

BELLIS WG

(Κωδικός:02.02.103)

Για τιμή καλέστε στο 22530 29270
BELLIS WG
Μυκητοκτόνο µίγµα της δ.ο. boscalid και τηδ.ο.pyraclostrobin (οµάδα QoI πρεµποδιστές), για την καταπολέµηση του φουζικλάδιου και του ωϊδίου σε µήλα και της καστανής κηλίδωσης σε αχλάδια .
[Λεπτομέρειες προϊόντος...]

Bion MX 44 WG

(Κωδικός:02.02.023)

Για τιμή καλέστε στο 22530 29270
Bion MX 44 WG
Διασυστηματικό μυκητοκτόνο για τον περονόσπορο στον καπνό. Ενεργοποιεί τους φυσικούς μηχανισμούς άμυνας του φυτού. (acibenzolar-S-methyl 4% β/β + metalaxyl-M 37,52% β/β)
[Λεπτομέρειες προϊόντος...]

Blue Shield 50 WG

(Κωδικός:02.02.071)

Για τιμή καλέστε στο 22530 29270
Blue Shield 50 WG
Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση. (50.0 % β/β Μεταλλικός χαλκός μορφής άλατος υδροξειδίου του χαλκού)
[Λεπτομέρειες προϊόντος...]

BORDO 20 WG

(Κωδικός:02.02.145)

Για τιμή καλέστε στο 22530 29270
BORDO 20 WG
Bordeaux mixture(Βορδιγάλειος πολτός)20% Εγγυημένη Σύνθεση:Μεταλλικός χαλκός 20% β/β σε μορφή Βορδιγάλειου πολτού.Βοηθητικές ουσίες 21,57% β/β. ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ, Ανόργανο, με προστατευτική δράση. Εφαρμόζεται με ψεκασμούς φυλλώματος στις καλλιέργειες : Εσπε
[Λεπτομέρειες προϊόντος...]

 



Παρουσίαση #  
Αποτελέσματα 1 - 20 of 129