Ελαιοραβδιστικό Olivegreen 500, Ιταλικό (χτένα) Ελαιοραβδιστικό Olivegreen 500...