Σπατούλα με ξύλινη λαβή 8εκ. Σπατούλα με ξύλινη λαβή 6εκ.

1.30