+30 22530 24100

Επικοινωνία

Κατάστημα Καλλονής: 22530 29270 - 24100 - 23275, Υποκατάστημα Λάρσος: 22510 93000

Για Τηλεφωνικές παραγγελίες καλέστε στο
MontBlanc
0
Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.
hero background

Κατάστημα

Antracol 65 WP

BAYER
(propineb 65%Βοηθητικές ουσίες: 28,57 % β/β)Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση

Σύγκρινε
SKU: 02.02.004
Κατασκευαστής:
Brands
 • Περιγραφή Προϊόντος

  Antracol 65 WP   (propineb 65% Βοηθητικές ουσίες: 28,57 % β/β)

  Αριθμός Εγκρισης Κυκλοφορίας 6177/16-3-09
  Τύπος σκευάσματος Βρέξιμη Σκόνη (WP)
  Κατηγορία και Τρόπος δράσης

  Το ANTRACOL 65 WP είναι ένα ευρέως φάσματος μυκητοκτόνο επαφής µε προστατευτική δράση. Η δραστική ουσία propineb ανήκει στην ομάδα των διθειοκαρβαµιδικών µυκητοκτόνων και συγκεκριμένα στα µονοαλκυλοδιθειοκαρβαµιδικά. Δρα σε περισσότερες από µια θέσεις στο υποκυτταρικό επίπεδο των μυκήτων.

   

   

  Διαθέσιμες Συσκευασίες Κουτί 400 γρ. Χ 20 σε χ/β, Κουτί 1 κιλ. Χ 10 σε χ/β
  Καλλιέργειες Αγγούρι (Θ) , Αμπέλι , Καρπούζι , Κολοκυθάκι (Θ) , Μελιτζάνα (Θ) , Μελιτζάνα (Υ) , Πατάτα , Πεπόνι , Πεπόνι (Θ) , Πεπόνι (Υ) , Τομάτα (Θ) , Τομάτα (Υ)
  Καλλιέργεια Εχθροί / Στόχοι Δοσολογία Χρόνος & Τρόπος Εφαρμογής Τελευταία επέμβαση
  πριν τη συγκομιδή (ημέρες)
  Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες)  Περονόσπορος (Plasmopara viticola 120-200 γρ./στρ. ή 200γρ./100 λτ. ψεκαστικού με 60-100 λιτ./στρ  Προληπτικά δύο ψεκασμοί φυλλώματος πριν και δύο μετά την άνθηση.*  60 
  Τομάτα (Υπαίθρου)  Περονόσπορος (Phytophthora infestans), Αλτερναρίωση (Alternaria solani), Κλαδοσπορίωση (Cladosporium spp. 120-250 γρ./στρ. ή 200-250 γρ./100 λτ. ψεκαστικού με 60-100 λιτ./στρ.  Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος  14 
  Τομάτα (Θερμοκηπίου)  Περονόσπορος (Phytophthora infestans), Αλτερναρίωση (Alternaria solani), Κλαδοσπορίωση (Cladosporium spp.)  120-300 γρ./στρ. ή 200-250 γρ./100 λτ. ψεκαστικού με 60-120 λιτ./στρ.  Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος  28 
  Αγγούρι (Θερμοκηπίου)  Περονόσπορος (Pseudoperonospora cubensis 200-250 γρ./στρ. ή 200-250 γρ./100 λτ. ψεκαστικού με 100-120 λιτ./στρ***.  Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος 
  Πεπόνι, Καρπούζι  Περονόσπορος (Pseudoperonospora cubensis 200-250 γρ./στρ. ή 200-250 γρ./100 λτ. ψεκαστικού με 100 λιτ./στρ.  Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος 
  Πατάτα  Περονόσπορος (Phytophthora infestans), Αλτερναρίωση (Alternaria solani 200-250 γρ./στρ. με 50-100 λιτ. ψεκαστικού /στρ.  Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος  14 
  Μελιτζάνα (Υπαίθρου) (βλ.(1))  Περονόσπορος (Phytophthora infestans), Αλτερναρίωση (Alternaria solani), Κλαδοσπορίωση (Cladosporium spp. 120-250 γρ./στρ. ή 200-250 γρ./100 λτ. ψεκαστικού με 60-100 λιτ./στρ.  Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος  14 
  Μελιτζάνα (Θερμοκηπίου) (βλ. (1))  Περονόσπορος (Phytophthora infestans), Αλτερναρίωση (Alternaria solani), Κλαδοσπορίωση (Cladosporium spp. 120-300 γρ./στρ. ή 200-250 γρ./100 λτ. ψεκαστικού με 60-120 λιτ./στρ.  Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος  28 
  Κολοκυθάκι (Θερμοκηπίου) (βλ. (1))  Περονόσπορος (Pseudoperonospora cubensis 200-250 γρ./στρ. ή 200-250 γρ./100 λτ. ψεκαστικού με 100-120 λιτ./στρ***.  Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος 
  Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανα καλλιεργητική περίοδο Μέχρι 4 εφαρμογές
  Τρόπος εφαρμογής

  Ψεκασμοί φυλλώματος

  Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

  Γεµίζουµε το δοχείο του ψεκαστικού µηχανήµατος µε νερό µέχρι τη µέση και προσθέτουµε αναδεύοντας την συνιστώµενη δόση του σκευάσµατος. Συµπληρώνουµε µε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς. Το ψεκαστικό υγρό θα πρέπει να εφαρµόζεται αµέσως µετά την παρασκευή του.

  Φυτοτοξικότητα

  Να µην εφαρµόζεται κατά τις πολύ θερµές ώρες της ηµέρας.

  Σημάνσεις επικινδυνότητας για το χρήστη και το περιβάλλον

   

  Επιπλέον Στοιχεία

  Η εφαρµογή του σκευάσµατος ANTARCOL 65 WP δεν θα πρέπει να γίνεται στις προτεινόµενες καλλιέργειες κάτω από ευαίσθητες συνθήκες (δηλαδή σε αµµώδη εδάφη και σε περιοχές µε υψηλή βροχόπτωση).

  (1) Η χρήση στις καλλιέργειες µελιτζάνα υπαίθρου, τοµάτα θερµοκηπίου, µελιτζάνα θερµοκηπίου, κολοκυθάκι θερµοκηπίου, πεπόνι και καρπούζι θα χορηγηθεί όταν και εάν καθοριστούν στον κανονισµό 396/2005 MRLs σύµφωνα µε την παρακάτω ΟΓΠ.

  Παρατηρήσεις

  •   * Στο αµπέλι το διάστηµα µεταξύ του τελευταίου ψεκασµού πριν την άνθηση και του πρώτου µετά την άνθηση να είναι 30 ηµέρες

  •   ** Οι εφαρµογές είναι προληπτικές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων στις περιοχές που αυτές εφαρµόζονται.

  •   *** Στο αγγούρι και το κολοκύθι ο µέγιστος όγκος νερού στο στρέµµα να εφαρµόζεται µε τη µικρότερη δόση 200γρ/100 λιτ. νερό, ώστε να µην ξεπερνιέται η µέγιστη δόση 250 γρ/στρέµµα.

  •   Σε περίπτωση εφαρµογής µε τρακτέρ σε χαµηλές καλλιέργειες η δόση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 250 γρ. σκευάσµατος στο στρέµµα.

    Δεν επιτρέπεται η συγκοµιδή αµπελόφυλλων που προέρχονται από αµπελώνες στους οποίους έχει γίνει χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος ANTARCOL 65 WP.

   

  Χρόνος και τρόπος εφαρμογής

  Καλλιέργεια       Μεσοδιαστήματα ψεκασμών

  – Αμπέλι (επιτραπέζιες                 7 – 14 ημέρες

  και οινοποιήσιμες ποικίλες)

  – Τομάτα υπαίθρου                       7 ημέρες

  – Αγγούρι θερμοκηπίου                 7 ημέρες

  – Πατάτα                                    14 ημέρες

  – Πεπόνι, Καρπούζι                     10 ημέρες

  – Μελιτζάνα υπαίθρου (1)              7 ημέρες

  – Μελιτζάνα (θερμοκηπίου) (1)       7 ημέρες

  – Κολοκυθάκι (θερμοκηπίου) (1)     7 ημέρες

   

   

  Προσοχή!

  Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως.

 • Επιπλέον πληροφορίες

  Βάρος 0.0000 kg
  Διαστάσεις 0.0000 x 0.0000 x 0.0000 cm

Παρόμοια Προϊόντα