+30 22530 24100

Επικοινωνία

Κατάστημα Καλλονής: 22530 29270 - 24100 - 23275, Υποκατάστημα Λάρσος: 22510 93000

Για Τηλεφωνικές παραγγελίες καλέστε στο
MontBlanc
hero background

Κατάστημα

Προβολή καλαθιού “ΦΑΣΌΛΙ BLUE LAKE” έχει προστεθεί στο καλάθι σας.

Dobol Ant Gel Pro- Ant Bait

5.00

Dobol Ant Gel Pro Εντομοκτόνο για την Καταπολέμηση όλων των Ειδών των Μυρμηγκιών.

Αναγραφόμενη τιμή ανά τεμάχιο-παγίδα.

Διαθέσιμο

Σύγκρινε
 • Περιγραφή Προϊόντος

  Dobol Ant Gel Pro- Ant Bait

  Εντομοκτόνο σκεύασμα επαφής ή στομάχου για την καταπολέμηση όλων των ειδών των μυρμηγκιών

  Περιγραφή των μέτρων πρώτης βοήθειας

  • Σε περίπτωση απώλειας των αισθήσεων, τοποθετήστε τον ασθενή σταθερά σε πλάγια θέση κατά τη μεταφορά
  • Μετά από επαφή με το δέρμα: Απομακρύνετε όλα τα επιμολυσμένα ρούχα και παπούτσια. Πλύντε το δέρμα με νερό και σαπούνι, και ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση ερεθισμού, συμβουλευτείτε γιατρό.
  • Μετά από επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε άμεσα με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά, με τα μάτια ανοιχτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Αν τα συμπτώματα παραμένουν αναζητήστε συμβουλή από οφθαλμίατρο.
  • Μετά από εισπνοή: μη εφαρμόσιμο.
  • Μετά από κατάποση: Ξεπλύνετε το στόμα με άφθονο νερό. Μην προκαλείτε εμετό χωρίς ιατρική συμβουλή. Αναζητήστε ιατρική συμβουλή άμεσα και δείξτε το προϊόν ή την ετικέτα του. Σε περίπτωση κατάποσης του προϊόντος από κάποιο κατοικίδιο αναζητήστε συμβουλή από κτηνίατρο.

  Ταξινόμηση του μείγματος

  Ταξινόμηση σύμφωνα με την Οδηγία 67/548/ΕΕC ή την Οδηγία 1999/45/EC

  Xn

  R22: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης

  R52/53: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδρόβιο περιβάλλον

  Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) Νο 1272/2008

  H412:Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

  2.2 Στοιχεία για την ετικέτα

  Ταξινόμηση σύμφωνα με την Οδηγία 67/548/ΕΕC ή την Οδηγία 1999/45/EC

  R22: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης

  R52/53: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδρόβιο περιβάλλον

  Φράσεις ασφάλειας

  S1/2: Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά

  S13: Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές

  S35: Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του πρέπει να απορρίπτονται με ασφαλή τρόπο

  S46: Σε περίπτωση κατάποσης, αναζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή και δείξτε τον περιέκτη ή την ετικέτα.

  S49: Διατηρήστε το μόνο στην αρχική συσκευασία.

  1907/2006/EC & 1272/2008/EC FDS DOBOL ANT GEL 1st Version 12/04/11 Page 2/9

  Version 1.2 of 22/09/2014

  Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) Νο 1272/2008

  H412: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

  Δηλώσεις προφύλαξης:

  P102 Μακριά από παιδιά.

  P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

  P312 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

  P501 Διάθεση του περιέκτη σύμφωνα με του ισχύοντες κανονισμούς.

 • Επιπλέον πληροφορίες

  Βάρος 0.005 kg

Δείτε κι αυτά …

Παρόμοια Προϊόντα

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στην παράδοση των παραγγελιών λόγω φόρτου εργασίας σε μεταφορικές και ταχυμεταφορικές εταιρίες. Παράβλεψη