+30 22530 24100

Επικοινωνία

Κατάστημα Καλλονής: 22530 29270 - 24100 - 23275, Υποκατάστημα Λάρσος: 22510 93000

Για Τηλεφωνικές παραγγελίες καλέστε στο
MontBlanc
0
Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.
hero background

Κατάστημα

Exitel Plus Dog

0.00

Δισκία αποπαρασίτωσης σκύλων Exitel Plus Δισκία

Το κάθε δισκίο Exitel plus περιέχει: Praziquantel 50 mg, Pyrantel 50 mg (ισοδύναμο με 144 mg pyrantel embonate) και Febantel 150 mg.
Τα δισκία μπορούν να τεμαχιστούν σε δύο ή τέσσερις ισόποσες δόσεις.

Διαθέσιμο

Για να μάθετε τιμή

Σύγκρινε
 • Περιγραφή Προϊόντος

  Exitel Plus Δισκία Για Σκύλους
  Praziquantel, Pyrantel, Febantel

  ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
  Το κάθε δισκίο Exitel plus περιέχει: Praziquantel 50 mg, Pyrantel 50 mg (ισοδύναμο με 144 mg pyrantel embonate) και Febantel 150 mg.
  Τα δισκία μπορούν να τεμαχιστούν σε δύο ή τέσσερις ισόποσες δόσεις.

  ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)
  Στα σκυλιά: Θεραπεία των μικτών μολύνσεων από νηματώδη και κεστώδη των ακόλουθων ειδών:
  Νηματώδη:
  Ασκαρίδες : Τoxocara canis, Toxascaris leonina (ενήλικα  και προνύμφες τελικού σταδίου)
  Aγκυλοστόματα: Uncinaria stenocephala, Ancylοstoma caninum (ενήλικα)
  Τρίχουροι: Trichuris vulpis (ενήλικα)
  Κεστώδη:
  Κεστώδη (ταινίες): Echinococcus species, (E. granulosus, E. multilocularis),  Taenia spp., (T. hydatigena, T. pisiformis, T. taeniformis), Dipylidium caninum (ενήλικα και προνυμφικές μορφές)

  ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
  Να μην χρησημοποιείται ταυτόχρονα με ενώσεις πιπεραζίνης ως ανθελμινθικών αποτελέσματα της Πυραντέλη πιπεραζίνη και μπορεί να ερχόταν σε αντίθεση.
  Να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα.

  ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
  Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, έχουν παρατηρηθεί γαστρεντερικές ανωμαλίες (διάρροια, πρόκληση εμετού).
  Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

  ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
  Σκύλοι

  ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
  Εφ’ άπαξ δόση: για από του στόματος χορήγηση.
  Η συνιστώμενη δοσολογία είναι: 15 mg/ kg σωματικού βάρους  φαιβαντέλη, 5 mg/ kg σωματικού βάρους πυραντέλη (ισοδύναμη με εμβονική πυραντέλη 14,4 mg) και 5 mg/ kg σωματικού βάρους  πραζικουαντέλη.
  1 δισκίο Exitel Plus ανά 10 kg σωματικού βάρους.
  Τα δισκία μπορούν να χορηγηθούν απευθείας στο στόμα του ζώου ή να τοποθετηθούν στην τροφή του. Δεν απαιτείται στέρηση της τροφής πριν ή μετά την χορήγηση.
  Τα δισκία μπορούν να τεμαχιστούν σε δύο ή τέσσερις ισόποσες δόσεις.

  Πίνακας δοσολογίας
  Σωματικό βάρος (kg)     Δισκία
  ½ 2,5                             1/4
  2,6-5,0                         1/2
  5,1-10,0                          1
  10,1-15,0                       1½
  15,1-20,0                        2
  20,1-25,0                       2½
  25,1-30,0                       3
  30,1-35,0                      3½
  35,1-40,0                      4
  >40,1    1 δισκίο ανά 10 kg σωματικού βάρους

  Θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον κτηνίατρό σας  σχετικά με την ανάγκη και συχνότητα που θα επαναληφθεί η χορήγηση του φαρμάκου .

  ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
  Για την επιβεβαίωση της σωστής δοσολογίας, το σωματικό βάρος πρέπει να υπολογίζεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια.

  ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
  Δεν απαιτείται

  ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
  Να μη χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης αναγράφεται στην ετικέτα.
  Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για αυτό το κτηνιατρικό προϊόν
  Να φυλάσσεται σε θέση που δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

  ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
  Να μην χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με ενώσεις πιπεραζίνης επειδή είναι δυνατόν να ανταγωνίζεται την ανθελμινθική δράση της πυραντέλης και πιπεραζίνης.
  Ταυτόχρονη χρήση με άλλες χολινεργικές ενώσεις (π.χ. foxim)  μπορεί να οδηγήσει σε τοξικότητα.
  Εάν δεν είσαστε σίγουροι και ο σκύλος σας χρησιμοποιεί άλλα Κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα, ελέγξτε το με τον Κτηνίατρό σας ή τον Φαρμακοποιό σας.
  Οι ψύλλοι χρησιμεύουν ως ενδιάμεσοι ξενιστές για έναν κοινό τύπο ταινίας– Dipylidium caninum.
  Η μόλυνση από ταινίες είναι βέβαιο ότι θα επανεμφανίζεται εάν δεν καταπολεμηθούν οι ενδιάμεσοι ξενιστές των παρασίτων όπως οι ψύλλοι και οι μύες.
  Παρασίτωση από  ταινίες σε κουτάβια ηλικίας μικρότερης των 6 εβδομάδων είναι αδύνατο να συμβεί.
  Σε υψηλές δόσεις φαιβαντέλης σε πρόβατα και επίμυες έχουν αναφερθεί τερατογενέσεις. Δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες σε σκύλους κατά τη διάρκεια των πρώιμων σταδίων της κύησης. Η χρήση του προϊόντος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την εκτίμηση οφέλους / κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο. Συνιστάται να μην χρησιμοποιείται το προϊόν σε σκύλους κατά τις πρώτες 4 εβδομάδες της κύησης. Να μην υπερβαίνεται η προβλεπόμενη δόση κατά την θεραπεία εγκύων σκύλων.
  Ανθεκτικότητα των παρασίτων σε συγκεκριμένη κατηγορία ανθελμινθικών μπορεί να αναπτυχθεί μετά την συχνή και επαναλαμβανόμενη χρήση ενός ανθελμινθικού της κατηγορίας αυτής.

  Οδηγίες για τον χρήστη:
  Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το φύλλο οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα του φαρμάκου.
  Για λόγους καλής υγιεινής, τα άτομα που χορηγούν τα δισκία απευθείας στο στόμα του σκύλου ή τα προσθέτουν στην τροφή του, πρέπει να πλένουν τα χέρια τους μετά την χορήγηση.
  Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση.

  Υπερδοσολογία:
  Ο συνδυασμός πραζικουαντέλης, φαιβαντέλης και εμβονικής πυραντέλης είναι καλά ανεκτός σε σκύλους. Σε μελέτες ασφαλείας, μία εφάπαξ δόση πενταπλάσια της συνιστώμενης δόσης ή μεγαλύτερη, οδήγησε σε περιστασιακό εμετό.

  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
  Οποιοδήποτε αχρησιμοποίητο Κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή άχρηστα υλικά που προέρχονται από αυτό το Κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, θα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις  ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις. Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται μέσω των λυμάτων ή των οικιακών απορριμμάτων.
  Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

 • Επιπλέον πληροφορίες

  Βάρος 0.05 kg

Δείτε κι αυτά …

Παρόμοια Προϊόντα

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στην παράδοση των παραγγελιών λόγω φόρτου εργασίας σε μεταφορικές και ταχυμεταφορικές εταιρίες. Παράβλεψη