+30 22530 24100

Επικοινωνία

Κατάστημα Καλλονής: 22530 29270 - 24100 - 23275, Υποκατάστημα Λάρσος: 22510 93000

Για Τηλεφωνικές παραγγελίες καλέστε στο
MontBlanc
0
Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.
hero background

Κατάστημα

STEWARD® 30 WG

DuPont
Eντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση λεπιδοπτέρων σε λαχανικά, αμπέλι, πυρηνόκαρπα και μηλοειδήindoxacarb (ιντοξακαρμπ) 30%

Σύγκρινε
SKU: 02.01.027
Κατασκευαστής:
 • Περιγραφή Προϊόντος

  STEWARD® 30 WG (indoxacarb (ιντοξακαρμπ) 30%)

  ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

  ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

  To σκεύασμα αραιώνεται σε νερό και γίνεται ψεκασμός

  καλύψεως.

  TΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

  Εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την

  καταπολέμηση λεπιδοπτέρων.

  Το indoxacarb δρα στο κεντρικό νευρικό σύστημα των

  εντόμων, και συγκεκριμένα στους διαύλους των

  ιόντων Na στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων

  των εντόμων. Mετά την εφαρμογή του τα έντομα

  σταματούν κάθε κίνηση και πρόσληψη τροφής. Τα

  ευαίσθητα έντομα θανατώνονται μέσα σε 24-60 ώρες

  από την εφαρμογή.

  Έχει δράση σε όλα τα προνυμφικά στάδια των

  λεπιδοπτέρων. Παραμένει δραστικό και στις υψηλές

  θερμοκρασίες.

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ

  Χρησιμοποιείστε καθαρό ψεκαστικό. Mισογεμίστε το

  βυτίο με καθαρό νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη

  ποσότητα σκευάσματος και αρχίστε την ανάδευση.

  Απογεμίστε το βυτίο με νερό.

  Το σκεύασμα αναμιγνύεται στο νερό σε 1-2 λεπτά. Δεν

  χρειάζεται να γίνει προδιάλυση του σκευάσματος.

  Συνεχίστε την ανάδευση κατά την διάρκεια του

  ψεκασμού. Σε περίπτωση ανάμειξης με άλλα

  σκευάσματα το Steward πρέπει να ρίχνεται πρώτο στο

  βυτίο. Τα υλικά συσκευασίας να ξεπλένονται 3 φορές

  με νερό, το οποίο ρίχνεται στο βυτίο του ψεκαστικού.

  ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

  Aμπέλι (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια ):

  Για την καταπολέμηση της ευδεμίδας (Lobesia botrana),

  της πυραλίδας (Sparganothis pilleriana) καθώς και για το

  τζιτζικάκι (Εmpoasca vitis), συνιστώνται ψεκασμοί με

  δόση 15 γραμ./100 λίτρα νερού με όγκο ψεκαστικού

  υγρού 50-150 λίτρα/ στρέμμα.

  Για την ευδεμίδα, η έναρξη των εφαρμογών θα πρέπει

  να γίνεται με βάση τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Τα

  καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν ο

  ψεκασμός γίνεται κατά την εκκόλαψη των αυγών στην

  1η γενιά και λίγο πριν την εκκόλαψη των αυγών για τις

  επόμενες γενιές. Οι ψεκασμοί θα πρέπει να

  επαναλαμβάνονται ανά 10-14 μέρες σε περίπτωση που

  η πτήση των ακμαίων του εντόμου είναι

  παρατεταμένη. Για τα άλλα έντομα, το σκεύασμα

  μπορεί να εφαρμοστεί σαν προνυμφοκτόνο μετά την

  εκκόλαψη των αυγών κάθε γενιάς.

  Στην καλλιέργεια επιτραπέζια σταφύλια να λαμβάνεται

  υπόψη κατά την προετοιμασία του ψεκαστικού

  διαλύματος ότι δεν πρέπει να ξεπεραστεί το όριο των

  15 γρ. σκευάσματος STEWARD 30 WG στο στρέμμα,

  ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια του καταναλωτή.ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά)

  Για την καταπολέμηση του φυλλοδέτη (Adoxophyesσυνιστώνται οι παρακάτω εφαρμογές στην

  orana)

  δόση 16,5 γραμ.σκευάσματος/100 λίτρα νερού με όγκο

  ψεκαστικού υγρού 100-200 λίτρα /στρέμμα:

  Διαχειμάζουσες προνύμφες: Επέμβαση όταν οι

  διαχειμάζουσες προνύμφες αναλαμβάνουν την τροφική

  τους δραστηριότητα κατά την φάση πριν ή μετά την

  άνθιση.

  Θερινές Γενιές: Συνιστάται να εκτιμηθεί η ένταση της

  προσβολής με τη βοήθεια ειδικών παγίδων φερομόνης

  επεμβαίνοντας σε κάθε γενιά μετά περίπου 6-8 μέρες

  από το μέγιστο της πτήσης, ακόμη καλύτερα κατά την

  εκκόλαψη των αυγών-έξοδο των πρώτων προνυμφών

  σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.

  Σε περίπτωση ισχυρής προσβολής ή παρατεταμένης

  παρουσίας προνυμφών να γίνουν 2 εφαρμογές με

  μεσοδιάστημα 10-14 ημερών. Σε περίπτωση μέτριων –

  ελαφρών προσβολών, το έντομο μπορεί να ελεγχθεί με

  μία μοναδική επέμβαση που γίνεται με την εμφάνιση

  των πρώτων προνυμφών.

  Για την καταπολέμηση της Ανάρσιας (Anarsiaσυνιστώνται οι παρακάτω εφαρμογές στην

  lineatella)

  δόση 16,5 γραμ.σκευάσματος/100 λίτρα νερού με όγκο

  ψεκαστικού υγρού 100-200 λίτρα /στρέμμα:

  Εφαρμογή κοντά στην εκκόλαψη των πρώτων αυγών.

  Σε καταστάσεις παρατεταμένης προσβολής,

  συνιστάται η εφαρμογή του STEWARD σε ένα

  πρόγραμμα επεμβάσεων που περιλαμβάνει τη χρήση

  και άλλων προϊόντων (ωοκτόνων ή και

  προνυμφοκτόνων), που έχουν διαφορετικό τρόπο

  δράσης με στόχο τον έλεγχο του φυτοφάγου εντόμου

  σε όλες τις φάσεις ανάπτυξής του.

  Μεσοδιαστήματα εφαρμογών: 10-14 μέρες εφόσον

  απαιτείται

  Για την καταπολέμηση της Καρπόκαψας (Cydiaσυνιστώνται οι παρακάτω εφαρμογές στην

  molesta)

  δόση 16,5 γραμ.σκευάσματος/100 λίτρα νερού με όγκο

  ψεκαστικού υγρού 100-200 λίτρα /στρέμμα:

  Eφαρμογή του πριν την εκκόλαψη των αυγών της

  πρώτης γενιάς και λίγο πριν την εκκόλαψη των αυγών

  για τις επόμενες γενιές Μεσοδιάστημα ψεκασμών: 10-

  14 μέρες εφόσον απαιτείται

  Σε καταστάσεις παρατεταμένης προσβολής,

  συνιστάται η εφαρμογή του STEWARD σε ένα

  πρόγραμμα επεμβάσεων που περιλαμβάνει την χρήση

  και άλλων προϊόντων (ωοκτόνων ή και

  προνυμφοκτόνων), που έχουν διαφορετικό τρόπο

  δράσης με στόχο τον έλεγχο του φυτοφάγου εντόμου

  σε όλες τις φάσεις ανάπτυξής του.ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά):

  Για την καταπολέμηση της καρπόκαψας (Cydiaσυνιστώνται εφαρμογές όμοιες με την

  pomonella)

  περίπτωση των πυρηνοκάρπων.

  Για την καταπολέμηση των φυλλοδετών (Adoxophyesσυνιστώνται οι παρακάτω

  orana, Archips rosanus)

  εφαρμογές στην δόση 16,5 γραμ.σκευάσματος/

  100 λίτρα νερού με όγκο ψεκαστικού υγρού 100-

  200 λίτρα /στρέμμα:

  Διαχειμάζουσες προνύμφες: Επέμβαση όταν οι

  διαχειμάζουσες προνύμφες αναλαμβάνουν την τροφική

  τους δραστηριότητα κατά την φάση πριν ή μετά την

  άνθιση για το Adoxophyes orana, και εναντίον των

  εξερχομένων προνυμφών από τις εξώπλακες για το

  Archips rosanus

  Θερινές Γενιές: Συνιστάται να εκτιμηθεί η ένταση

  της προσβολής με την βοήθεια ειδικών παγίδων

  φερομόνης επεμβαίνοντας σε κάθε γενιά μετά περίπου

  6-8 μέρες από το μέγιστο της πτήσης, ακόμη καλύτερα

  κατά την εκκόλαψη των αυγών-έξοδο των πρώτων

  προνυμφών σύμφωνα με τις γεωργικές προει δοποιήσεις.

  Σε περίπτωση ισχυρής προσβολής ή παρατεταμένης

  παρουσίας προνυμφών να γίνουν 2 εφαρμογές με

  μεσοδιάστημα 10-14 ημερών. Σε περίπτωση μέτριων –

  ελαφρών προσβολών, το έντομο μπορεί να ελεγχθεί με

  μία μοναδική επέμβαση που γίνεται με την εμφάνιση

  των πρώτων προνυμφών.Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα (αγρού και θερμοκηπίου):

  Για την καταπολέμηση του πράσινου σκουληκιού

  (Ηelicoverpa armigera), της σποντόπτερας

  (Spodoptera sp), της πλούζιας (Plusia gamma) και του

  Chrisodeixis chalcites

  εμφάνιση της προσβολής στη δόση 12,5 γραμ.

  σκευάσματος/στρέμμα με όγκο ψεκαστικού υγρού 50-

  100 λίτρα /στρέμμα.

  Μεσοδιάστημα ψεκασμών: 10-14 μέρες εφόσον απαιτείται.Αγγούρι, Καρπούζι, Πεπόνι, Κολοκύθι (αγρού και

  θερμοκηπίου):Για την καταπολέμηση του πράσινου σκουληκιού

  (Ηelicoverpa armigera), της σποντόπτερας

  (Spodoptera sp.), της πλούζιας (Plusia gamma), του

  Chrisodeixis chalcites

  και του Trichoplusia ni

  συνιστώνται ψεκασμοί με την εμφάνιση της

  προσβολής, στη δόση 12,5 γραμ.σκευάσματος/στρέμμα

  με όγκο ψεκαστικού υγρού 50-100 λίτρα/στρέμμα.

  Μεσοδιάστημα ψεκασμών: 10-14 μέρες εφόσον απαιτείται.Μαρούλι (Αγρού), Ραδίκι, Σκαρόλα-Πικρίδα,

  Αντίδι, Mαïντανός:Για την καταπολέμηση της σποντόπτερας (Spodoptera

  sp.), της πλούζιας (Plusia gamma) και του πράσινου

  σκουληκιού (Ηelicoverpa armigera) συνιστώνται

  ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής, στη δόση

  12,5 γραμ.σκευάσματος/στρέμμα με όγκο ψεκαστικού

  υγρού 30-70 λίτρα/στρέμμα.

  Μεσοδιάστημα ψεκασμών: 7-10 μέρες εφόσον

  απαιτείται.

   

  συνιστώνται ψεκασμοί με την.

  Σπανάκι:

  (Spodoptera sp.), της πλούζιας (Plusia gamma) και του

  πράσινου σκουληκιού (Ηelicoverpa armigera)

  συνιστώνται ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής

  στηδόση 12,5 γραμ.σκευάσματος/στρέμμα με όγκο

  ψεκαστικού υγρού 50-60 λίτρα /στρέμμα.

  Μεσοδιάστημα ψεκασμών: 10-14 μέρες εφόσον

  απαιτείται.Λάχανο, Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Λαχανάκια

  Βρυξελλών:

  (Pieris brassicae, Pieris rapae), μαμέστρας (Mamestraκαι πλουτέλλας (Plutella xylostella)

  συνιστώνται ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής

  στη δόση 8,5 γραμ.σκευάσματος/στρέμμα με όγκο

  ψεκαστικού υγρού 50-100 λίτρα/στρέμμα.

  Μεσοδιάστημα ψεκασμών: 10-14 μέρες εφόσον

  απαιτείται.Καλαμπόκι – Γλυκό καλαμπόκι:

  καταπολέμηση της σεζάμιας (Sesamia nonagrioides),

  της πυραλίδας (Ostrinia nubilalis) και της

  σποντόπτερας (Spodoptera sp.) συνιστώνται ψεκασμοί

  με την εμφάνιση της προσβολής, ή εφόσον υπάρχουν

  παγίδες, με τις πρώτες συλλήψεις ακμαίων στη δόση

  12,5 γραμ.σκευάσματος/στρέμμα με όγκο ψεκαστικού

  υγρού 50-100 λίτρα/στρέμμα.

  Μεσοδιάστημα ψεκασμών: 10-14 μέρες εφόσον

  απαιτείται.Αγκινάρα, Σέλινο:

  σποντόπτερας (Spodoptera spp.) και της μαμέστρας

  (Mamestra

  εμφάνιση της προσβολής στη δόση 12,5 γραμ.

  σκευάσματος/στρέμμα με όγκο ψεκαστικού υγρού 50-

  100 λίτρα/στρέμμα.Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

  Αμπέλι, Αγκινάρα, Σέλινο, Μάραθος, Μηλιά,

  Αχλαδιά, Ροδακινιά, Βερικοκιά, Νεκταρινιά: 10

  Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Αγγούρι, Καρπούζι,

  Κολοκύθι, Πεπόνι, Μαρούλι, Ραδίκι, Σκαρόλα-

  πικρίδα, Νεροκάρδαμο, Μαϊντανός, Λάχανο: 1

  Σπανάκι: 10

  Μπρόκολο, Κουνουπίδι: 3

  Λαχ. Βρυξελλών: 28

  Καλαμπόκι: 14

  Γλυκό Καλαμπόκι: 7

  ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΤο σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες

  χρήσεις και δόσεις στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές

  συνθήκες.ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

  Συνδυάζεται με τα ακόλουθα σκευάσματα (στις

  συνιστώμενες για το καθένα καλλιέργειες και δόσεις):

  Equation Pro WG (famoxadone + cymoxanil) και

  Equation Contact WG (famoxadone + mancozeb),

  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ

  Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον

  ψεκαστήρα. Ξεπλύντε 3 φορές σχολαστικά το βυτίο και

  όλα τα μέρη του ψεκαστικού με καθαρό νερό

  αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα. Αφαιρέστε και

  καθαρίστε χωριστά με καθαρό νερό τα μπεκ και τα

  φίλτρα. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν

  καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχάνημα. Μην καθαρίζετε

  τον ψεκαστικό εξοπλισμό και μη ρίχνετε τα νερά του

  καθαρισμού κοντά σε πηγάδια ή σε υδάτινες επιφάνειες.

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

  • Εφαρμογή πρακτικών ολοκληρωμένης διαχείρισης

  και προστασίας των ωφελίμων αρθροπόδων, ώστε να

  περιοριστούν οι επεμβάσεις στις απολύτως

  απαραίτητες.

  • Παρακολούθηση των πληθυσμών τοπικά και

  επέμβαση όταν φτάσουν τα όρια οικονομικής ζημιάς.

  • Εφαρμογές στις συνιστώμενες δόσεις και

  μεσοδιαστήματα.

  • Επεμβάσεις σε εναλλαγή με εντομοκτόνα που

  ανήκουν σε διαφορετικές χημικές ομάδες και έχουν

  διαφορετικό τρόπο δράσης από αυτόν του indoxacarb.

  Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική

  Για τους βομβίνους συνιστάται η κυψέλη να

  διατηρείται κλειστή και να απομακρύνεται από το

  θερμοκήπιο για τουλάχιστον 72 ώρες μετά την

  εφαρμογή του σκευάσματος

  ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ

  Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να

  αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη 10 μέτρα για τις

  δενδρώδεις καλλιέργειες από τα επιφανειακά ύδατα.

  Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις

  μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην

  χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την

  ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων

  Απομακρύνετε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. . Η

  εφαρμογή του σκευάσματος να γίνεται όταν οι

  μέλισσες δεν έχουν δραστηριότητα (η εφαρμογή να

  γίνει νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα) και μετά από

  προειδοποίηση των μελισσοκόμων

   

  περίοδο για όλες τις καλλιέργειες: 3

   

   

 • Επιπλέον πληροφορίες

  Βάρος 0.0000 kg
  Διαστάσεις 0.0000 x 0.0000 x 0.0000 cm

Παρόμοια Προϊόντα

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στην παράδοση των παραγγελιών λόγω φόρτου εργασίας σε μεταφορικές και ταχυμεταφορικές εταιρίες. Παράβλεψη