Η «Ελληνική φύση» είναι ένα σημαντικό βιβλίο που με τον πλούτο της εικόνας αλλά και με το πυκνό σε πληροφορίες κείμενο δείχνει την μοναδικότητα της Ελληνικής Φύσης όσον αφορά την βιοποικιλότητα της πανίδας και της χλωρίδας.