+30 22530 24100

Επικοινωνία

Κατάστημα Καλλονής: 22530 29270 - 24100 - 23275, Υποκατάστημα Λάρσος: 22510 93000

Για Τηλεφωνικές παραγγελίες καλέστε στο
MontBlanc
0
Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

Blog

Αγροτικά και Κτηνιατρικά νέα

Απαντήσεις από το υπουργείο ζητούν 43 ερωτήσεις για τους Νέους Αγρότες

24 Ιανουαρίου 2014, Author: Αγροτική Στέγη

agrotes-neoiΣτάλθηκαν στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης οι πρώτες 43 ερωτήσεις από τους γεωπόνους μελετητές (ΕΓΜΕΣΕ), που αφορούν την προκήρυξη του νέου προγράμματος των Νέων Αγροτών, το οποίο θα ανοίξει για αιτήσεις στις 18 Μαρτίου και καλούν για περισσότερες πρακτικές ερωτήσεις.

 

1) Αν κάποιος υποψήφιος Νέος Αγρότης έχει άδεια αλιείας στο όνομα του είναι επιλέξιμος για το πρόγραμμα;
2) Αν ο σύζυγος διαθέτει άδεια αλιείας, ο υποψήφιος είναι επιλέξιμος; (μήπως θεωρείται η αλιεία «εγκατάσταση» στη γεωργία;)
3) Τα νεαρά δέντρα καλύπτουν κανονικά τους δείκτες ΜΑΕ, ΑΠΑ;
4) Για νέες φυτεύσεις (δένδρα) απαιτείται αποκλειστικά 10ετή συμβολαιογραφική μίσθωση;
5) Αν η νέα φύτευση (δένδρα) δηλώνεται για τη μελλοντική κατάσταση (π.χ. μετά το 2ο έτος) θα απαιτηθεί πάλι 10ετής μίσθωση ή αρκεί χρονικό διάστημα που να καλύπτει τις δεσμεύσεις του προγράμματος;
6) Στον πίνακα των δεικτών αναφέρεται σαν εκτροφή «κύνες» χωρίς όμως να αναφέρονται δείκτες. Είναι τελικά επιλέξιμη ως δραστηριότητα η εκτροφή σκύλων; Υπάρχουν κάποιοι δείκτες για την συγκεκριμένη εκτροφή ή θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε τεχνική έκθεση;
7) Τα ενοίκια προσμετρώνται στον υπολογισμό των εισοδημάτων που λαμβάνει κάποιος και ελέγχεται σε σχέση με το εισόδημα αναφοράς;
8) Επίσης στο ίδιο κείμενο αναφέρεται ότι δέσμευση είναι να παραμείνει κατά κύριο επάγγελμα Νέος Αγρότης και αναφέρει ως ποσοστά 50% (απασχόληση-εισόδημα), ενώ κανονικά πλέον το όριο είναι 35%. Τι ισχύει από τα δύο;
9) Γυναίκα αλλοδαπή η οποία έχει δελτίο διαμονής μέλους οικογενείας πολίτη της Ένωσης (παντρεμένη με Έλληνα), το οποίο έχει ισχύ 5ετίας και ανανεώνεται απ’ ευθείας από το Τμήμα Αλλοδαπών πριν τη λήξη του, είναι επιλέξιμη;
Υπόψη, το δελτίο διαμονής που αναφέρουμε εκδίδεται αρχικά για 5 έτη και, κατόπιν, ανανεώνεται «αυτόματα», εφόσον δεν υπάρχει μεταβολή στοιχείων, ανά 10ετία. Στείλαμε στην υπηρεσία αλλοδαπών, η οποία εκδίδει τα σχετικά δελτία, την παράγραφο του Οδηγού Εφαρμογής που αναφέρεται το αντίστοιχο δικαιολογητικό (για το πρόγραμμα Νέων Αγροτών) και μας ανέφεραν ότι πρόκειται ακριβώς για το ίδιο πράγμα. Παρ’ όλα αυτά θα θέλαμε να διασφαλίσουμε ότι το συγκεκριμένο δικαιολογητικό εξασφαλίζει την επιλεξιμότητα του υποψηφίου.
10) Σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις επιτρέπεται ο υποψήφιος να είναι σμίκτης με άλλον κτηνοτρόφο; Δηλαδή, επιτρέπεται η χρήση κοινών σταβλικών εγκαταστάσεων;
Γενικά, θα πρέπει να τονιστεί ότι η κοινή εκτροφή είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη, καθώς αλληλοεξυπηρετούνται οι κτηνοτρόφοι στην εκπλήρωση των αναγκών της εκμετάλλευσης σε εργασίες που απαιτούνται περισσότερα του ενός άτομα (άρμεγμα, φόρτωση-εκφόρτωση, κ.λπ.). Η μη αποδοχή τέτοιων πρακτικών είναι αντίθετη με την κοινή πρακτική και οδηγεί πολλούς υποψηφίους είτε σε αδιέξοδο είτε στη διαδικασία να δηλώσουν ψευδή στοιχεία.
11) Στην εκτροφή των αγελάδων κρεοπαραγωγής ποιες κατηγορίες ζώων καλύπτουν τους σχετικούς δείκτες; Έχουμε τις εξής στο ΟΣΔΕ:
– θηλυκά – αρσενικά 2-6 ετών
– θηλυκά – αρσενικά >6 ετών
– θηλυκά – αρσενικά 2-6 μηνών
– θηλυκά – αρσενικά 6-24 μηνών
12) Εφόσον κάποιος έχει επιστρέψει πρόσφατα για την α’  εγκατάσταση από κάποιο αστικό κέντρο αρκεί για την απόδειξη της μόνιμης κατοικίας:
– Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
– Αλλαγή έδρας φορολογικών στοιχείων
– Λογαριασμός κινητού
Χρειάζεται κάποιο άλλο δικαιολογητικό που να αποδεικνύεται η μόνιμη κατοικία;
Σημειωτέον, ο υποψήφιος σε τέτοιες περιπτώσεις είναι πολύ πιθανόν να φιλοξενείται κατά την επιστροφή του από κάποιο συγγενικό πρόσωπο, το οποίο ως γεγονός είναι μεταγενέστερο της τελευταίας φορολογικής δήλωσης και ως εκ τούτου δεν αναφέρεται σε αυτήν.
13) Στην απόδειξη της νόμιμης κατοχής της γεωργικής εκμετάλλευσης και συγκεκριμένα στην παρ. Α4 αναφέρεται ότι: «Οι μόνιμες φυτείες (δενδρώδεις καλλιέργειες) δύνανται να εγκατασταθούν ή να επεκταθούν σε ιδιόκτητες εκτάσεις ή σε μισθωμένες με μισθωτήρια συμβόλαια ελάχιστης διάρκειας μίσθωσης όση και η παραγωγική ζωή της φυτείας. Επιτρέπεται η μίσθωση υφιστάμενων (πριν από τη μίσθωση) μόνιμων φυτειών, τόσο στην υφιστάμενη όσο και στη μελλοντική κατάσταση».
Συγκεκριμένα για περίπτωση νέας εγκατάστασης φυτείας μηλιάς σε μισθωμένη έκταση απαιτείται τουλάχιστον δεκαετή μίσθωση (με συμβολαιογραφική πράξη);
Σε περίπτωση μίσθωσης υφιστάμενης φυτείας (βρίσκεται στο 7ο έτος καλλιέργειας ή και στο 15ο έτος), ισχύει τουλάχιστον δεκαετή μίσθωση ή μπορεί να είναι και απλή μίσθωση κάτω των 9 ετών;
14) Τα εκτροφεία γουνοφόρων ζώων ανήκουν στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το Ν. 4056/2012. Οι εκτροφείς παίρνουν κωδικό εκμετάλλευσης, αλλά δεν υποβάλλουν μέχρι σήμερα Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης. Σαν συνέπεια δεν συμπεριλαμβάνονται στους Δείκτες Εισοδήματος και ΜΑΕ της συγκεκριμένης προκήρυξης.
Υπάρχει περίπτωση να συμπεριληφθούν στους όρους της συγκεκριμένης προκήρυξης (π.χ. για τη μελλοντική κατάσταση);
15) Υποψήφιος έχει καταδικασθεί για ναρκωτικά τον Μάιο 2011 με ποινή 3 χρόνια με αναστολή. Έχει δικαίωμα υποβολής φακέλου;
16) Οι διάδοχοι γεωργοί του παλαιού μέτρου της «πρόωρης σύνταξης» που επί χρόνια και συνεχώς διατηρούν εκμετάλλευση μικρότερης της 0,5 ΜΑΕ, είναι δικαιούχοι του προγράμματος;
17) Οι δικαιούχοι του προγράμματος Βιολογικής Γεωργίας που επί χρόνια και συνεχώς διατηρούν εκμετάλλευση μικρότερης της 0,5 ΜΑΕ, είναι δικαιούχοι του προγράμματος;
18) Εάν στη δήλωση ΟΣΔΕ του 2012 υπάρχουν νεαρά δένδρα (π.χ. 15 στρ. νεόφυτα ροδάκινου), λαμβάνεται υπόψη ως εγκατάσταση;
19) Στη δήλωση ΟΣΔΕ 2013 εμφανίζεται αγροτεμάχιο με νεαρά δένδρα στο 3ο έτος, στο ΟΣΔΕ 2014 τα δένδρα θα είναι παραγωγικά και θα δηλωθούν ως κανονικά παραγωγικά. Απαιτείται στη περίπτωση αυτή μισθωτήριο συμβόλαιο ή συμβόλαιο ιδιοκτησίας;
20) Μελισσοκομικά μητρώα ή κτηνιατρικά, που υπάρχουν επί πολλά έτη (π.χ. 10), αλλά το μέγεθος των εκμεταλλεύσεων είναι μικρό (π.χ. 80 κυψέλες) και, στη συνέχεια, με ιδία αύξηση ο αριθμός των ζώων/κυψελών αυξάνεται με ιδία αύξηση, χωρίς αγορά. Π.χ. στο προηγούμενο παράδειγμα 40 πρόβατα προϋφιστάμενα από το 2005 και το 2014 αύξηση κατά 15 ζώα, από ιδία παράγωγα, έτσι ώστε να ξεπεράσει τη 0,5 ΜΑΕ. Στη περίπτωση αυτή είναι απαραίτητο συμφωνητικό ή τιμολόγιο ή άλλο παραστατικό αγοράς ζώων;
21) Κουνέλια, στους δείκτες οι ώρες και η ΑΠΑ είναι ανά παραγωγικό ζώο (Θηλυκό) ή για τα συνολικά ζώα της εκμετάλλευσης; Να σημειωθεί πως, σύμφωνα με τους δείκτες, απαιτούνται 1.800 ζώα, αν νοούνται τα παραγωγικά, τότε ο συνολικός αριθμός ζώων θα ξεπεράσει τις 20.000.
22) Τα εξ’ αδιαιρέτου ιδιόκτητα τεμάχια βαθμολογούνται;
23) Οι Δ.Ο.Υ. με ενημέρωσαν τηλεφωνικά (μετά από επικοινωνία μου) ότι μετά το καλοκαίρι δεν δέχονται και δεν θεωρούν πλέον υπεύθυνες δηλώσεις για μη υποβολή φορολογικών δηλώσεων και ότι μια υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής αρκεί. Αρκεί και για το Μέτρο 112 ως δικαιολογητικό;
24) Στον φάκελο υποψηφιότητας θα προσκομίσουμε συμβόλαια ή/και ενοικιαστήρια ή θα γίνει διασταύρωση των εκτάσεων που δηλώνονται με τη δήλωση ΟΣΔΕ 2014 του υποψηφίου;
25) Αν ο/η σύζυγος δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης και ασκεί άλλη δραστηριότητα (είναι σε άλλο ταμείο) αλλά δηλώνει ταυτόχρονα-παράλληλα στο Ε1 και γεωργικά εισοδήματα άνω της 0,5 ΜΑΕ, μπορεί η/ο σύζυγος να ενταχθεί στο Μέτρο 112;
26) Αν ο/η σύζυγος είναι μόλις διαζευγμένος/η από κατά κύριο επάγγελμα αγρότη, μπορεί να ενταχθεί στο Μέτρο 112;
27) Πολλοί υποψήφιοι μελισσοκόμοι ρωτούν αν παίζει ρόλο ή αν υπάρχει κάποιο όριο για το πόσα τελάρα πρέπει να περιέχει η κάθε κυψέλη;
28) Για τους υποψήφιους νέους κτηνοτρόφους είναι υποχρέωση η ύπαρξη στάβλου (ενοικιαζόμενου-ιδιόκτητου) και άδειας;
29) Γιατί ένας φοιτητής δεν μπορεί να ενταχθεί στο Μέτρο ενώ μπορεί κάποιος που δεν έχει πάει στρατό; Ένας φοιτητής έχει περισσότερο ελεύθερο χρόνο και λιγότερες υποχρεώσεις από έναν φαντάρο.
30) Με τι δικαιολογητικό θα αποδεικνύεται η Μόνιμη Κατοικία του υποψηφίου?   Σε περιπτώσεις πρόσφατης μεταδημότευσης θα υπάρχει πρόβλημα?
31) Τα Ιδιωτικά συμφωνητικά αγοραπωλησίας ζώων θα πρέπει να σφραγίζονται για τη βέβαια χρονολογία;
Θα πρέπει να συνοδεύονται από τιμολόγιο πώλησης; Δεν έχουν όλοι οι αγρότες
τιμολόγιο. Τι άλλο θα γίνεται δεκτό για το πρόγραμμα;
32) Τα ιδιωτικά συμφωνητικά Δωρεάς εν Ζωή θα πρέπει να σφραγίζονται για τη βέβαια χρονολογία; Μπορεί να είναι από παππού;
33) Ποια θα είναι η αποδεκτή απόσταση της εκμετάλλευσης από τον τόπο μόνιμης κατοικίας σε περιπτώσεις με καλλιέργειες μονοετών καλλιεργειών, και αντίστοιχα των βοσκοτόπων από την έδρα της εκμετάλλευσης;
34) Τι θα πρέπει να περιλαμβάνει το ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ του υποψηφίου και του συντάκτη της αίτησης; Θα περιλαμβάνει και την αμοιβή του μελετητή;
35) Θα συνυποβάλλεται η  απόδειξη παροχής υπηρεσιών του συντάκτη της αίτησης ενίσχυσης; Τι ποσό θα πρέπει να αναγράφεται σε αυτήν;
36) Οι υποψήφιοι που εντάσσονται με ιδιόκτητο προφανώς μελισσοκομικό κεφάλαιο θα λαμβάνουν ή όχι τα μόρια της ιδιοκτησίας;
37) Ποια έκταση αγροτεμαχίου θεωρείται επιλέξιμη εάν πρόκειται για πολυετείς καλλιέργειες και ποια για μονοετείς;
38) Όταν δεν έχει υποβληθεί ποτέ φορολογική δήλωση τι δικαιολογητικό θα γίνεται δεκτό από το πρόγραμμα δεδομένου ότι από τις  Δ.Ο.Υ. δεν δίνουν βεβαιώσεις και δεν θεωρούν Υπεύθυνες Δηλώσεις?
39) Δεν υπάρχει ΑΠΑ σαλιγκαροτροφίας, και χρειάζεται να δοθούν δείκτες υπολογισμού για καλλιέργεια αλόης και φραγκόσυκου.
40) Μπορεί να γίνει συνδυασμός και των τριών κατευθύνσεων σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο; Δηλαδή Κτηνοτροφία-φυτική-μελισσοκομία;
41) Επιτρέπεται εξωγεωργική απασχόληση; (έχουμε μια διαφωνία με τη ΔΑΟΚ η οποία ερμηνεύει ότι μετά τη 1 ΜΑΕ δεν μπορεί να υπάρχει εξωγεωργική)
42) Μπορούν νέοι αγρότες να συμμετέχουν σε εταιρεία με κτηνοτροφική δραστηριότητα (και μεταποιητική);
43) Μελισσοκομικό εργαστήριο – υπάρχει κάποια προδιαγραφή, αδειοδότηση κλπ; Απαιτείται στην υφιστάμενη αν μπει με μελίσσια;
Πηγή: www.agronews.gr

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στην παράδοση των παραγγελιών λόγω φόρτου εργασίας σε μεταφορικές και ταχυμεταφορικές εταιρίες. Παράβλεψη