+30 22530 24100

Επικοινωνία

Κατάστημα Καλλονής: 22530 29270 - 24100 - 23275, Υποκατάστημα Λάρσος: 22510 93000

Για Τηλεφωνικές παραγγελίες καλέστε στο
MontBlanc
0
Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

Blog

Αγροτικά και Κτηνιατρικά νέα

Ασφαλιστήρια επιδοτούμενα συμβόλαια προβλέπει η ΚΑΠ για τα οινοστάφυλα

7 Ιανουαρίου 2014, Author: Αγροτική Στέγη

ampelourgiaΤην ασφάλιση της συγκοµιδής στα αµπέλια που προορίζονται για την παραγωγή κρασιών προβλέπει, µεταξύ άλλων µέτρων, ο κανονισµός για την Κοινή Οργάνωση Αγοράς που δηµοσιεύτηκε από την Κοµισιόν (Καν. 1308/2013), σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας Agrenda.

 

Μόνο για τους αµπελουργούς τα επιλέξιµα µέτρα ενίσχυσης, από τα οποία µπορούν να επιλέξουν τα κράτη-µέλη για να εφαρµόσουν µετά το 2015 είναι:
α) Προώθηση
β) αναδιάρθρωση και µετατροπή αµπελώνων
γ) πρώιµη συγκοµιδή
δ) ταµεία αλληλοβοήθειας
ε) ασφάλιση συγκοµιδής (άρθρο 49)
στ) επενδύσεις στη µεταποίηση
ζ) καινοτοµία στον τοµέα του οίνου
η) απόσταξη υποπροϊόντων.
Προστασία συγκοµιδής
1. Η στήριξη για την ασφάλιση της συγκοµιδής συµβάλλει στη διασφάλιση των εισοδηµάτων των παραγωγών από απώλειες που οφείλονται σε φυσικές καταστροφές, δυσµενή καιρικά φαινόµενα, ασθένειες ή προσβολή από επιβλαβείς οργανισµούς. Στα ασφαλιστήρια συµβόλαια προβλέπεται η υποχρεωτική λήψη των απαραίτητων µέτρων πρόληψης κινδύνων από τους δικαιούχους.
2. Η στήριξη µπορεί να παρέχεται µε τη µορφή ενωσιακής χρηµατοδοτικής συνεισφοράς, η οποία δεν υπερβαίνει:
α) το 80% του κόστους των ασφαλίστρων που καταβάλλουν οι παραγωγοί για ασφάλιση έναντι απωλειών που προκαλούνται από δυσµενή καιρικά φαινόµενα τα οποία µπορούν να θεωρηθούν φυσικές καταστροφές
β) το 50 % του κόστους των ασφαλίστρων που καταβάλλουν οι παραγωγοί: i) έναντι απωλειών που αναφέρονται στο στοιχείο α) και άλλων απωλειών που προκαλούνται από δυσµενή κλιµατικά φαινόµενα ii) έναντι απωλειών που προκαλούνται από ζώα, ασθένειες φυτών ή προσβολή από επιβλαβείς οργανισµούς.
Μετατροπή αµπελώνων
Ο νέος κανονισµός αναφέρει ρητά ότι «η αναδιάρθρωση και η µετατροπή αµπελώνων χρηµατοδοτούνται µόνο εάν τα κράτη µέλη υποβάλουν απογραφή του οικείου δυναµικού παραγωγής» και τα προγράµµατα µπορούν να καλύπτουν µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες:
α) Τη µετατροπή ποικιλίας (συν τον επανεµβολιασµό)
β) τη µετεγκατάσταση αµπελώνων
γ) την αναφύτευση αµπελώνων, όπου αυτό απαιτείται, κατόπιν υποχρεωτικής εκρίζωσης για υγειονοµικούς ή φυτοϋγειονοµικούς λόγους καθ’ υπόδειξη της αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους
δ) τις βελτιώσεις των τεχνικών διαχείρισης αµπελώνων, ιδίως την εισαγωγή προηγµένων συστηµάτων βιώσιµης παραγωγής.

Πηγή:www.agronews.gr

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στην παράδοση των παραγγελιών λόγω φόρτου εργασίας σε μεταφορικές και ταχυμεταφορικές εταιρίες. Παράβλεψη