+30 22530 24100

Επικοινωνία

Κατάστημα Καλλονής: 22530 29270 - 24100 - 23275, Υποκατάστημα Λάρσος: 22510 93000

Για Τηλεφωνικές παραγγελίες καλέστε στο
MontBlanc
0
Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

Blog

Λίπανση

Πρόγραμμα Λίπανσης Σιτηρών

20 Δεκεμβρίου 2012, Author: Αγροτική Στέγη

 

sitos

Οι σύγχρονες ποικιλίες σπόρου των χειμερινών σιτηρών (σιτάρι, κριθάρι) που χρησιμοποιούνται σήμερα, χαρακτηρίζονται από υψηλό παραγωγικό δυναμικό, που για να εκδηλωθεί απαιτούνται ευνοϊκές εδαφοκλιματικές συνθήκες, καθώς και ο κατάλληλος συνδυασμός λιπαντικών θρεπτικών στοιχείων.

 


Πιο συγκεκριμένα, για την επίτευξη μεγάλων αποδόσεων καρπού απαιτείται, κατά κανόνα, ισχυρή Αζωτούχος λίπανση και κατά δεύτερο λόγο Φωσφορούχος λίπανση. Αντίθετα στα ελληνικά εδάφη οι ανάγκες των σιτηρών για προσθήκη Καλίου και λοιπών θρεπτικών στοιχείων είναι πολύ σπάνιες και περιορισμένες.

 

 

Ανάγκες Θρεπτικών στοιχείων για τα σιτηρά (κιλά/στρέμμα)
ΑΖΩΤΟ (Ν) ΦΩΣΦΟΡΟΣ (Ρ2Ο5) ΚΑΛΙΟ (Κ2Ο)
8-16 4-8 0-4

Προτάσεις Λίπανσης

 
Οι λιπαντικές απαιτήσεις των σιτηρών καλύπτονται με τον κατάλληλο συνδυασμό μίας βασικής Φωσφορικής Αμμωνίας (που να έχει την απαιτούμενη σχέση Αζώτου-Φωσφόρου) και 2 τουλάχιστον δόσεων επιφανειακού λιπάσματος, δηλαδή Νιτρικής ή Ασβεστούχου Νιτρικής Αμμωνίας. Σε κάθε περίπτωση η εδαφοανάλυση, μαζί με τη γνώση των συνθηκών κάθε περιοχής αποτελούν τον καλύτερο οδηγό λίπανσης. Σε αρκετές περιοχές της χώρας, όπως η Δυτική Θεσσαλία, η Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τα σιταροχώραφα είναι όξινα (δηλαδή έχουν χαμηλό ρΗ) και χρειάζονται ασβεστούχα – αλκαλικά λιπάσματα, όπως το ΟΞΙΦΕΡΤ και την Ασβεστούχο Νιτρική Αμμωνία.
Σύμφωνα με τον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής του Υπ. Γεωργίας, η βασική λίπανση με Άζωτο των χειμερινών σιτηρών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 κιλά Αζώτου/στρέμμα για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ η επιφανειακή λίπανση με Άζωτο σε 2 τουλάχιστον δόσεις μπορεί να φθάσει μέχρι και 11 κιλά Αζώτου/στρέμμα.

Βασική Λίπανση
Τύπος Λιπάσματος Δοσολογία (κιλά/στρ.) Παρατηρήσεις
ΟΞΙΦΕΡΤ (15-13-0-(14)+11CaO+2MgO) 35 Άριστο για όξινα εδάφη. Ισχυρά εμπλουτισμένο με Ασβέστιο. Βραδείας αποδέσμευσης Φωσφόρου.
ΑΝΤΙΟΞ (12-12-0-(11)+10CaO+8MgO) 40-45 Με σχέση N/Ρ205=1/1 και για βελτίωση όξινων εδαφών.
ΟΞΙΝΑΛ (12-12-0+28% S03) 40-45 Με σχέση N/Ρ205=1/1 και για βελτίωση αλκαλικών εδαφών.
ΘΕΙΟΦΩΣ 8 (18-8-0-(10)) 30
θειοφωσφ. Αμμωνία (20-10-0-(11)) 25 Με σχέση Ν/Ρ205=2/1. Κανονικός τύπος.
θειοφωσφ. Αμμωνία (22-11-0-(12)) Μέχρι 25 Με σχέση Ν/Ρ205=2/1. Ενδιάμεσος τύπος.
θειοφωσφ. Αμμωνία (16-20-0-(13)) 30-35 Με σχέση Ν/Ρ205=0,8/1. Για εδάφη φτωχά σε Φωσφόρο.
ΣΗΜ : Διάφοροι άλλοι παρεμφερείς τύποι κατάλληλοι για ειδικές συνθήκες παράγονται κατά παραγγελία (π.χ. 25-10-0, 19-9-0, 20-20-0, 10-20-0, 21-9-0+11CaO κ.ά.)
Επιφανειακή Λίπανση
ΝΙΤΡΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ (33,5-0-0 ή 34,5-0-0+0,5 MgO) 15-25 Για ασβεστούχα και ουδέτερα εδάφη.
ΑΣΒΕΣΤ. ΝΙΤΡ. ΑΜΜΩΝΙΑ (26-0-0 και 27-0-0) 20-30 Για όξινα εδάφη. Επίσης για κανονικά εδάφη, όταν απαιτείται ταχεία επίδραση.
NITPOKAN-Mg ΕΞΤΡΑ (27-0-0+4MgO+0,2B) 20-30 Πλούσια πηγή άμεσα αφομοιώσιμου Νιτρικού Αζώτου και Μαγνησίου.

Προτείνουμε την κατάλληλη λίπανση για ικανοποιητική απόδοση με λιγότερα έξοδα.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στην παράδοση των παραγγελιών λόγω φόρτου εργασίας σε μεταφορικές και ταχυμεταφορικές εταιρίες. Παράβλεψη