+30 22530 24100

Επικοινωνία

Κατάστημα Καλλονής: 22530 29270 - 24100 - 23275, Υποκατάστημα Λάρσος: 22510 93000

Για Τηλεφωνικές παραγγελίες καλέστε στο
MontBlanc
0
Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

Blog

Αγροτικά και Κτηνιατρικά νέα

Σε Προεδρικό Διάταγμα οι όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης μικρών σφαγείων στα νησιά

21 Φεβρουαρίου 2014, Author: Αγροτική Στέγη

sfageia

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκε το Προεδρικό Διάταγμα που περιέχει τις προϋποθέσεις και τις λεπτομέρειες της διαδικασίας η οποία θα πρέπει να ακολουθηθεί για την έγκριση σφαγείων μικρής δυναμικότητος στα μικρά νησιά. Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα, προκειμένου να εγκριθούν σφαγεία μικρής δυναμικότητας, τα οποία ευρίσκονται σε μικρά νησιά, πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 853/2004:
α) Να διαθέτουν στεγασμένο χώρο σταυλισμού, διευθετημένο έτσι ώστε, να διασφαλίζονται τα επιδημιολογικά κριτήρια και τα κριτήρια της προστασίας των ζώων. Η απαίτηση ύπαρξης στεγασμένου χώρου σταυλισμού δεν είναι υποχρεωτική, εφόσον οι αποστάσεις μεταξύ των σταύλων προέλευσης των ζώων και του σφαγείου μικρής δυναμικότητας δεν υπερβαίνουν τα πενήντα (50) χιλιόμετρα και τα ζώα σφάζονται αμέσως με την άφιξή τους στο σφαγείο.
β) Να διαθέτουν, τουλάχιστον, είτε δύο ξεχωριστές αίθουσες, είτε μια μεγάλη αίθουσα, σαφώς διαχωρισμένη σε δύο ζώνες, «την καθαρή» και την «ακάθαρτη» ζώνη, όπου πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενες για κάθε ζώνη εργασίες. Εφόσον υπάρχει μία μόνο αίθουσα, επιτρέπεται σε αυτή να πραγματοποιούνται όλες οι εργασίες, με την προϋπόθεση ότι αυτές εκτελούνται διαδοχικά και με χρονικό διαχωρισμό ικανό για τη διενέργεια της απαιτούμενης καθαριότητας και απολύμανσης του χώρου.
γ) Να διαθέτουν, τουλάχιστον, μία εγκατάσταση για το πλύσιμο των χεριών, έναν αποστειρωτήρα εργαλείων κοπής που επιτυγχάνει ελάχιστη θερμοκρασία 82° C ή εναλλακτικό σύστημα με ισοδύναμο αποτέλεσμα, τόσο στην «καθαρή» όσο και στην «ακάθαρτη» ζώνη και ικανό αριθμό μαχαιριών κοπής.
δ) Να διαθέτουν ψυκτικό θάλαμο. Εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό, τα τελικά προϊόντα πρέπει να απομακρύνονται αμέσως μετά την υγειονομική επισήμανσή τους, με φορτηγά ψυγεία, με την προϋπόθεση ότι η διάρκεια μεταφοράς τους δεν υπερβαίνει τις δύο ώρες. Τα φορτηγά ψυγεία πρέπει να εξασφαλίζουν θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη των 3° C για τα εντόσθια και των 7° C για το κρέας. Η διαδικασία της ιχνηλασιμότητας πρέπει να επιβεβαιώνεται για όλα τα προϊόντα.
ε) Να διαθέτουν, τουλάχιστον, ένα ψυκτικό θάλαμο που κλειδώνει, για τη δέσμευση των σφάγιων, μέχρι την έκδοση ευνοϊκών εργαστηριακών αποτελεσμάτων για τις μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες και την τριχινίαση κ.α.
πηγή: www.agrotypos.gr

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στην παράδοση των παραγγελιών λόγω φόρτου εργασίας σε μεταφορικές και ταχυμεταφορικές εταιρίες. Παράβλεψη