+30 22530 24100

Επικοινωνία

Κατάστημα Καλλονής: 22530 29270 - 24100 - 23275, Υποκατάστημα Λάρσος: 22510 93000

Για Τηλεφωνικές παραγγελίες καλέστε στο
MontBlanc
0
Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

Blog

Αγροτικά και Κτηνιατρικά νέα

Στο πολυνομοσχέδιο του ΥπΑΑΤ θεσμοθετείται ο κτηνίατρος εκτροφής. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του.

30 Δεκεμβρίου 2013, Author: Αγροτική Στέγη

provata_jpg

Θεσμοθετείται ο κτηνίατρος εκτροφής στο πολυνομοσχέδιο του ΥπΑΑΤ, το οποίο κατατέθηκε στην Βουλή. Όπως αναφέρει στο Άρθρο 60 του σχεδίου νόμου, ο φορέας κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ιδιώτη κτηνίατρου της επιλογής του, ο οποίος ορίζεται σαν «κτηνίατρος εκτροφής», για τη διασφάλιση της προστασίας και υγείας των ζώων και την παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων. Η έναρξη και η λήξη της συνεργασίας μεταξύ του κτηνιάτρου και του κτηνοτρόφου θα γίνεται με έγγραφη δήλωση προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ).
Ο «κτηνίατρος εκτροφής» θα πρέπει να δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην ίδια ΠΕ στην οποία είναι εγκαταστημένη η κτηνοτροφική εκμετάλλευση ή σε περίπτωση έλλειψης κτηνιάτρων σε όμορη ΠΕ.
Για την επιλογή του δημιουργείται στο ΥπΑΑΤ μητρώο ιδιωτών κτηνιάτρων, το οποίο οργανώνεται, τηρείται, επικαιροποιείται και εν γένει λειτουργεί με ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του υπουργείου.
Ο «κτηνίατρος εκτροφής» συνδράμει το φορέα της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης σε ότι αφορά τις υποχρεώσεις του ως προς:
Α) το ζωοτεχνικό προφίλ των ζώων της εκμετάλλευσης
Β) την υγειονομική κατάσταση της εκμετάλευσης
Γ) την προστασία των ζώων
Δ) το σύστημα σήμανσης και καταγραφής των ζώων
Ε) την άμεση ενημέρωση της κτηνιατρικής βάσης δεδομένων με όλα τα στοιχεία που αφορούν μεταβολές ζωικού κεφαλαίου και κτηνιατρικές εφαρμογές, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
Στ) την τήρηση, σύνταξη και υπογραφή των μητρώων φαρμακευτικής αγωγής της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης
Ζ) τη διάθεση στην τροφική αλυσίδα ασφαλών προϊόντων, μέσω ανάπτυξης συστήματος πρόληψης ασθενειών που μειώνουν τις απώλειες ζωικού κεφαλαίου και τη χρήση φαρμάκων.
Επίσης στον «κτηνίατρο εκτροφής» ανατίθεται από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές και ελέγχεται από αυτές, σύμφωνα με το εκάστοτε εγκεκριμένο πρόγραμμα, η εφαρμογή του προγράμματος ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης αιγοπροβάτων και κατά περίπτωση η εφαρμογή προγραμμάτων ελέγχου επιτήρησης και εκρίζωσης ασθενειών των ζώων. Ακόμη θα πρέπει να συμπληρώνει και να παραδίδει στην αρμόδια κτηνοτροφική αρχή τα έγγραφα που προβλέπονται στο εκάστοτε εγκεκριμένο πρόγραμμα ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης αιγοπροβάτων.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στην παράδοση των παραγγελιών λόγω φόρτου εργασίας σε μεταφορικές και ταχυμεταφορικές εταιρίες. Παράβλεψη